Investeringsprocess


Nedanstående process från första kontakt till avtal tar normalt 1-3 månader
beroende på hur väl förberedd ni är.

 
Första kontakt
Presentation av företaget
- produkter/tjänster
-marknad
- organisation
- ägare
- med mera.
Genomgång av affärsplan*
- Affärsidé? Vad ska göras? Hur?
Av vem? Vad är affären?
Värdering av bolaget

Analys
Vi bedömer potential / risk, möjlighet till exit, utdelningar med mera.

Beslut
Ackra Invests styrelse fattar slutligt beslut om investeringen skall genomföras eller ej.

Avtal
Utformning och undertecknande av kompanjonavtal, Nyemission.
Engagemang
Styrelsemöten
Stöd åt ledningen
Löpande kontakter
Industriellt/finansiellt nätverk

 

Om oss

Ackra Invest AB är ett regionalt riskkapitalbolag.

Vi verkar i Norrland, företrädesvis i Väster- och Norrbotten. Read more...

Investeringspolicy

Minsta investering: 1 MSEK
Max investering i enskilt företag: 8 MSEK
Ägarandel*: min 10 %, max 49 %
Engagemangstid: upp till 7år
Gärna saminvestering med andra, helst med jämbördiga
Inga lån. Read more...

Kontakta oss

  • Adress: Expolaris Center Bäckgatan 1 931 78 Skellefteå.
  • Tel: +(46) 70 509 75 71
  • Email: info@ackrainvest.se
Du är här: Investeringsprocess