Ägare och styrelse

Ackra Invest AB ägs idag till lika delar av AC Invest AB och Skellefteå Kraft AB.
AC Invest AB är ett holdingbolag som ägs av Stiftelsen AC-Utveckling.
Skellefteå Kraft är ett av Sveriges största energibolag med över 600 anställda som ägs av Skellefteå kommun.

Ackra Invest AB:s styrelse består av:
Alf Marklund. Ordförande. Skellefteå Kraft
Conny Sandström vice styrelseordförande Skellefteå Kraft och ordförande Länsförsäkringar Västerbotten. 
Jan Olsson. Egen företagare. Umeå
Bertil Hammarstedt. VD på Umeå Företagscentra AB

Extern VD i Ackra Invest AB 
Håkan Pettersson

Om oss

Ackra Invest AB är ett regionalt riskkapitalbolag.

Vi verkar i Norrland, företrädesvis i Väster- och Norrbotten. Read more...

Investeringspolicy

Minsta investering: 1 MSEK
Max investering i enskilt företag: 8 MSEK
Ägarandel*: min 10 %, max 49 %
Engagemangstid: upp till 7år
Gärna saminvestering med andra, helst med jämbördiga
Inga lån. Read more...

Kontakta oss

  • Adress: Expolaris Center Bäckgatan 1 931 78 Skellefteå.
  • Tel: +(46) 70 509 75 71
  • Email: info@ackrainvest.se
Du är här: Om oss Ägare och styrelse