Skellefteå Ventures AB

  • PDF

 

 

Skellefteå Ventures AB ska arbeta med digitala startups, något som inte överensstämmer med de riktlinjer som Ackra arbetar efter men styrelsen ser ett delägarskap i ett vidare perspektiv för bl.a. sysselsättning, nyföretagande, framtida nya investeringsobjekt och marknadsföring av Ackra som investeringspartner.

Styrelsen beslöt därför uppdra till VD att med avsteg från riktlinjerna investera i Skellefteå Ventures AB.
 

Senast uppdaterad 2017-10-23 13:54

Om oss

Ackra Invest AB är ett regionalt riskkapitalbolag.

Vi verkar i Norrland, företrädesvis i Väster- och Norrbotten. Read more...

Investeringspolicy

Minsta investering: 1 MSEK
Max investering i enskilt företag: 8 MSEK
Ägarandel*: min 10 %, max 49 %
Engagemangstid: upp till 7år
Gärna saminvestering med andra, helst med jämbördiga
Inga lån. Read more...

Kontakta oss

  • Adress: Expolaris Center Bäckgatan 1 931 78 Skellefteå.
  • Tel: +(46) 70 349 73 16
  • Email: info@ackrainvest.se
Du är här: Nyheter Nyheter från Ackra Invest Skellefteå Ventures AB