Iplast i Skellefteå förbereder en MBO (management buy out)

  • PDF

 

 

I januari 2017 har ägarna av iplast i Skellefteå, Ulf Andersson och Ackra Invest AB gått ut med ett internt meddelande i bolaget där man informerar all personal att man förbereder en MBO (management buy out).

Detta innebär att fyra ledande befattningshavare i iplast kommer att tillsammans med Ackra Invest ta över ägandet av iplast-gruppen efter sommaren.

VD Ulf Andersson kommer att, på konsultbasis, finnas kvar som ett stöd till den nya ledningen.

Om oss

Ackra Invest AB är ett regionalt riskkapitalbolag.

Vi verkar i Norrland, företrädesvis i Väster- och Norrbotten. Read more...

Investeringspolicy

Minsta investering: 1 MSEK
Max investering i enskilt företag: 8 MSEK
Ägarandel*: min 10 %, max 49 %
Engagemangstid: upp till 7år
Gärna saminvestering med andra, helst med jämbördiga
Inga lån. Read more...

Kontakta oss

  • Adress: Expolaris Center Bäckgatan 1 931 78 Skellefteå.
  • Tel: +(46) 70 349 73 16
  • Email: info@ackrainvest.se
Du är här: Nyheter Nyheter från Ackra Invest Iplast i Skellefteå förbereder en MBO (management buy out)